diumenge, 20 d’abril de 2014

Entrevista de la revista CRAE a l'alcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sanllehí, amb motiu de l'obertura del Centre Emprèn d'Empuriabrava

Xavi Sanllehí
El passat 29 de març es va inaugurar el Centre Emprèn a Castelló.

En què consisteix aquest nou servei?
El Centre Emprèn és un nou espai que centrarà la seva atenció en tres àmbits de cabdal importància en els moments actuals: la promoció i el suport de l'emprenedoria i les empreses; la formació i l'orientació i intermediació laboral.

Quant a la promoció i el suport de l'emprenedoria i les empreses, ofereix l'Espai Coworking: Connecta, amb 9 taules de treball i el Viver d'Empreses amb despatxos en règim de lloguer, complementats amb un conjunt de serveis orientats al suport als nous empresaris. El Servei d'Assessorament Empresarial (SAE) serà peça clau en el procés de creació d'empresa, amb assessoria jurídica, fiscal, laboral i comptable gratuïta que prestarà Grupter Assessoria i Sad'e Serveis d'Empresa.

La borsa de treball, que fins ara ja estava funcionament a l'Ajuntament, diversificarà el seu servei. S'implanta una atenció personalitzada i l'Aula de Suport per a la recerca activa de feina, equipada amb ordinadors i amb l'assessorament dels professionals. I també una Aula Activa d'habilitats sociolaborals, amb la finalitat de millorar les capacitats de les persones demandants d'ocupació mitjançant sessions grupals d'orientació. Però si el que volem és fomentar la inserció laboral cal, a més, facilitar l'accés al mercat de treball mitjançant polítiques actives d'intermediació i gestió de la col·locació. Per això, també posem en marxa, conjuntament amb la Fundació Intermèdia, en el marc del programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa", un Servei d'Intermediació Laboral (SIL), una prospecció empresarial que permetrà detectar, mitjançant la visita a les empreses, les ofertes de treball i fer el creuament entre l'oferta i la demanda.

A més, el servei inclou l'assessorament per desenvolupar la responsabilitat social corporativa de les empreses i tota la informació sobre marc legal, i subvencions i bonificacions per a la contractació de determinats col·lectius. Quant a la formació, eina clau per millorar l'ocupabilitat dels aturats i la competitivitat de les empreses i autònoms, ja puc avançar que els programes estan a punt de publicar-se i que es desenvoluparà el programa: “formació a mida per a les empreses”, a càrrec de Xaloc formació, subvencionat per la “Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo” (antic FORCEM) i el Fons Social Europeu, serà formació gratuïta per als treballadors. També, està a punt de publicar-se, ja que comencem el 29 d'abril la primera sessió, el curs “Idees pràctiques per a millorar el teu negoci” mitjançant 4 jornades específiques adreçat a empreses i emprenedors a càrrec de Focalizza.

Es realitzaran tallers pràctics d'eines de màrqueting digital i xarxes socials de la mà d'Empordà Marketing. Finalment, Ingràvid Creative Office ens oferirà el darrer trimestre de l'any diverses jornades, amb experts en la creació i consolidació d'empreses, que ens aproparan la seva experiència i coneixements, adreçades tant a empresaris de recorregut com a novells emprenedors.

Com es pot ajudar a l'emprenedor en aquests moments tan complicats?
Facilitant... Assessorant... Acompanyant... En diverses ocasions m'he plantejat aquesta pregunta, i no tots els emprenedors requereixen de les mateixes solucions, precisament el Centre Emprèn dóna resposta a moltes de les seves necessitats que són comunes: suport en l'elaboració del pla d'empresa, avaluar la idea de negoci en l'àmbit geogràfic concret, conèixer els tràmits a seguir per a posar en marxa el seu negoci, l'anàlisi de la competència, conèixer les solucions de finançament públiques i privades, els tipus de subvencions, l'elecció entre persona física o jurídica, etc. Oferint despatxos i serveis complementaris. Ara bé, també cal ajudar-los en tres temes de primer ordre; amb bonificacions fiscals, amb l'agilització de les tramitacions administratives necessàries per a posar en marxa el negoci i amb el finançament.

Pel que fa al finançament des del Centre Emprèn ja s'està treballant amb diverses entitats financeres sobre els microcrèdits per al finançament de projectes d'autoocupació, petits negocis i microempreses. A més, amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor i la cultura de la innovació a l'empresa, aquest any es lliuraran els Premis Empresa Emprèn que compten amb dues categories, el Premi Empresa Innova i el Premi Empresa Jove, amb una dotació de 2.500€ cadascun. Quant a les bonificacions fiscals, les actuals ordenances fiscals de 2014 recullen bonificacions en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, i a la taxa per llicència d'obertura d'establiments amb una bonificació d'un 50% sobre la quota, que es podrà incrementar fins el 80% d'acord amb els llocs de treball que es creïn i es mantinguin. Quant a la tramitació suposa un repte de simplificació administrativa, d'impuls de l'administració electrònica i de foment de les anomenades finestretes úniques.

També hi estem treballant, volem impulsar el canvi de model de relació entre les empreses i l'Administració, mitjançant la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE). L'objectiu prioritari és el del foment de l'activitat empresarial, la reducció de barreres a l'activitat econòmica i la simplificació administrativa.

Creu que ja estem sortint de la crisi econòmica?
Aquest és un dels debats recents més encesos, uns asseguren que seguim immersos en una crisi intensa mentre d'altres apunten que la recessió ha acabat i que estem entrant en un nou període de creixement econòmic, existeixen tantes opinions com economistes. Estem en un moment tant complex, que no ens podem aventurar a dir quina serà l'evolució de l'economia en un futur pròxim, cal ser sincers, ningú ho sap, tot i que sóc optimista vers la crisi perquè els indicadors econòmics, tot i que molt tímids, són positius i sembla que la recessió va remetent. El que sí puc afirmar, és que cal treballar des del binomi de les polítiques econòmiques promocionant el desenvolupament econòmic, juntament amb les polítiques socials i d'equitat, i això és el que estem fent des de l'equip de govern. Un exemple clar, és el Pla estratègic econòmic i d'ocupació 2013-2016 que aprovarem aquest mes d'abril, o també el Centre Emprèn, el Centre Obert Puigmal o l'Escola Nàutica, entre d'altres projectes de desenvolupament econòmic, social i d'ocupació. Es vetlla, per l'emprenedor, per l'empresa, per generar ocupació, per atendre les famílies amb més necessitats, per la formació ocupacional i continua, precisament perquè la crisi econòmica ha derivat cap a una crisi social.

Com poden contribuir els municipis i els ajuntaments perquè l'economia es recuperi?
En el context actual amb els canvis socials i tecnològics accelerats, amb una estructura social cada cop més complexa i interdependent, amb diversos nivells de govern i en el que és molt complicat afrontar els reptes actuals, als ajuntaments ens cal una bona governança a tots els nivells. Aquest, és un requisit indispensable per capgirar aquesta situació, que troba sentit en la cooperació institucional, en el treball cooperatiu entre institucions público-privades per aprofitar tots els recursos, amb lideratges compartits i amb una interacció de qualitat entre els diferents nivells de govern, i entre aquests i les organitzacions empresarials i societat civil.

A nivell municipal, vostè sempre ha dit que no tindria cap problema en tornar-se a presentar. Ja ha pres la decisió definitiva?
Encara estic en procés de pensar-hi. He de valorar moltes coses i malgrat que de ganes no me'n falten ni de projectes tampoc, m'estic rumiant la decisió definitiva. La feina d'alcalde m'agrada molt i la gestió de temes bàsics però molt complicats que es solucionaran durant aquesta legislatura fa que senti l'estímul de tornar-me a presentar perquè si els temes essencials de la Marina (platja i canals) se solucionen definitivament voldria participar en la posada en servei d'aquestes noves competències municipals.

Quins han de ser els eixos de futur de Castelló per als propers anys?
Jo crec que el més bàsic és adaptar-nos a la nova situació administrativa que es produirà de manera imminent quan l'Ajuntament rebi la competència sobre la platja i es pugui executar l'engrescador projecte del nou Passeig Marítim, amb un nou enllumenat, nous serveis, nous equipaments... I el repte de posar ordre en la gestió dels canals i tractar-los d'una vegada per totes com el que són: carrers d'aigua. Això requerirà la creació d'un organisme de gestió nou al servei dels veïns i millorar tant l'estat com la gestió d'aquests carrers peculiars. També hem de continuar cuidant el patrimoni del nostre poble incorporant nous projectes a la “Red de Juderías” per estimular el turisme hebreu, i fer la promoció del nostre municipi com a destinació de qualitat amb bons establiments de restauració i de vendes i aconseguir més turisme, més familiar, més esportiu i de millor qualitat.

Evidentment continuarem controlant la situació econòmica de l'Ajuntament que tan malament vam trobar ara farà tres anys i procurar que no es tornin a repetir situacions com les que vam haver de gestionar. I com sempre jo com Alcalde, el meu equip de regidors i tot el personal de l'Ajuntament estem al servei dels veïns del poble per tot el que considerin necessari i oportú. Ens agrada treballar pel poble i volem continuar-ho fent.

Font: Revista CRAE
Seguir Llegint...


diumenge, 13 d’abril de 2014

Xavi Sanllehí al programa “L'hora de l'Alcalde” d'Empordà TV

Xavi Sanllehí al programa “L'hora de l'Alcalde” d'Empordà TV.
Xavi Sanllehí al programa “L'hora de l'Alcalde” d'Empordà TV.

Seguir Llegint...