dimecres, 22 d’octubre de 2008

Sobre la Ruta de l’Art...

Aquest cap de setmana vaig assistir a la inauguració de la Primera Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries. La veritat és que ha estat una gran iniciativa que ha situat a la Vila Comtal dins el mapa dels esdeveniments culturals més destacats d’enguany.

Ha estat una trobada de quaranta-un artistes del món de la pintura i l’escultura, que s’han reunit aprofitant la riquesa patrimonial i arquitectònica del centre històric de l’antiga capital del comtat d’Empúries. En aquest repertori tan extens hi podem trobar les primeres figures de l’art empordanès, juntament amb una selecció dels millors noms de les terres gallegues. No en citaré cap perquè tots són destacables.

I de qui ha estat aquesta magnífica idea? Del nostre Ajuntament? Doncs no, sinó de la sempre enèrgica i hiperactiva Anna Maria Constanseu, pintora de Castelló que bull en idees i activitat, malgrat tots els entrebancs i traves que se li han posat des de diverses àrees de la Casa de la Vila. Una gran dona que sempre ha estat ficada en els millors saraus de la vila. Gràcies a ella s’han pogut portar els millors pintors gallecs i de passada conèixer els corrents artístics d’altres contrades. Alhora, aprofitant l’avinentesa, i amb els seus dots de perseverança i loquacitat, ha aconseguit, en un fet inèdit, engrescar a quasi tot l’Empordà artístic en un sol projecte. D’aquesta manera, i amb la participació de la major part dels propietaris de grans casals del centre històric, ha aconseguit un còctel realment molt atractiu. Felicitats Anna Maria!!!

Així mateix, cal dir que ha estat sempre acompanyada en l’organització de l’esdeveniment de la Maria Jofre. La meva antiga secretària, que hi ha aportat els seus dots d’organització i la seva capacitat de treball. Juntament amb en Josep Roca, han fet un equip en què els resultats han estat evidents. A tots us vull felicitar molt efusivament. Espero que el nostre Ajuntament se n’hagi adonat de la transcendència de l’acte i no renunciï a donar-li la continuïtat merescuda.

De totes maneres, no puc estar-me d’esmentar algunes incògnites que planen per sobre d’aquest esdeveniment. On era el regidor de Cultura? Com és que s’ha organitzat des de l’àrea de comerç? On eren la majoria de regidors en l’acte d’inauguració? Ja l'han fet tots els regidors la Ruta? Em consta que hi han hagut fortes reticències per part d’alguns regidors a donar suport a l’organització d’aquest fet. Lamentable. Aquesta és la visió que tenen alguns de la promoció de la cultura. I en aquests moments tenen responsabilitats de govern. Com diuen alguns, que Déu ens agafi confessats!!!

Seguir Llegint...


dimecres, 15 d’octubre de 2008

De canals i atermenaments...

Darrerament hem assistit a un procés força lamentable que ha afectat a una munió de propietaris de la Marina d’Empuriabrava (prop de 5000). Es tracta de l’acte d’atermenament o de delimitació, agafeu el nom que més us agradi, del domini públic maritimoterrestre, portat a terme pel ministeri de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Com és que un procés com aquest, en què l’Estat marca les seves possessions, en virtut d’una legislació que ningú d’aquí té clar que sigui d’aplicació, s’ha iniciat ara i no abans? Empuriabrava té més de quaranta anys d’existència, i precisament ara és el moment de portar a terme un acte com aquest? Què ha passat aquí? Qui en surt beneficiat de tot això, a part de l’Estat?

En aquests moments, encara és l’hora de què algun responsable (o irresponsable) polític ens doni les explicacions corresponents. De totes maneres, només hem de fer un repàs a l’hemeroteca i veurem com han anat evolucionant els fets i trobarem les coincidències de tot plegat si llegim entre línies les declaracions fetes per alguns d’ells. Anem a veure...

És casual, o no, que faci aproximadament un any, que s’hagi engegat, per part de la concessionària, el procés de legalització de la Marina i la constitució de la comunitat d’usuaris d’aquesta? No sé... però aquesta qüestió ens podria aproximar a la resposta al que s’ha plantejat abans respecte als beneficiaris de tot plegat.

I això perquè... ? Aquí és on entrem en el terreny de les competències. Sembla ser, que la competència en matèria de ports va ser traspassada a la Generalitat de Catalunya l’any 1981. En l’acta de traspassos corresponent hi figuraven, entre d’altres, la Marina d’Empuriabrava. Així doncs, si tenim clar que és competència de la Generalitat, la legislació aplicable en aquest cas és la Llei 5/1998, de Ports de Catalunya, juntament amb la seva normativa de desenvolupament, concretament el Decret 17/2005, anomenat Reglament de Marines Interiors de Catalunya. Aquest darrer parla de “franja de servei nàutic” i no de “domini públic”. I deixa ben clar en la seva Disposició Transitòria Segona, el següent:

“En les àrees ja consolidades per l'edificació, es respectaran les situacions derivades del planejament urbanístic vigent i de les llicències atorgades pels ajuntaments abans de l'aprovació de la Llei de ports i, per tant, quan per l'estructura de les parcel·les o per les seves dimensions no sigui possible, no es preveurà la franja de servei nàutica prevista en l'article 26. En aquests casos caldrà, no obstant, garantir el compliment, de manera alternativa, de les finalitats pròpies d'aquesta zona de servei.”

L’article 26 d’aquest reglament afirma que:

“La franja de servei nàutic comprèn els terrenys confrontants amb els canals, amb les respectives dàrsenes, reclaus i entrants de parcel·la, en una franja de 6 metres d'amplada, a comptar des de la vora del canal o moll.”

I algú és preguntarà, i quin dubte hi ha davant de tot això? Doncs que hi ha qui diu que per sobre d’aquesta legislació, preval la Ley de Costas de 1988. Aquesta llei és la que parla de domini públic i marca una delimitació mínima de sis metres al voltant de tot allò que limiti amb l’aigua.

Així doncs tenim un conflicte de competències que segurament hauran d’acabar resolent els tribunals.

Però tornem als beneficiaris de què parlàvem abans. Si s’acaba determinant que la competència és de l’Estat tindrem 264.000 metres quadrats del municipi afectats (6 metres d’amplada per 44 quilometres de llargada). En canvi, si preval la legislació catalana que s’ha esmentat abans només seran aproximadament uns 35.200 metres quadrats els afectats.

I davant de tot aquest procés, quin paper ha jugat el nostre Ajuntament? Tornem a fer un repàs de l’hemeroteca i comprovarem que al principi donaven per bona la primera interpretació i deien que,

“...el fet que l’Estat faci l’atermenament respon a una llei superior i és inevitable. Ens agradi o no, s’ha de fer, però serà més suau que a Santa Margarida. Això és una marina artificial i Costes deixarà franges de només 6 metres... ” (Julian Genovés, El Punt, 4/08/2008)

I afirmaven això sabent que aquesta interpretació és totalment desfavorable als interessos del veïns d’Empuriabrava. Doncs com és que no s’han oposat radicalment, des del principi, i no ara, a aquest acte del ministeri? Potser si fem memòria recordarem a on van presentar l’actual pacte de govern... Al Club Nàutic d’Empuriabrava. Si tenim en compte la vinculació d’aquest local amb la concessionària, podrem deduir la resposta a la pregunta anterior.

Seguir Llegint...


dijous, 9 d’octubre de 2008

La cançó de l'enfadós...

Avui al matí llegint el Punt he quedat atònit. El Sr. Güell afirmava, en unes declaracions seves publicades en la notícia que comenta la reunió mantinguda amb les AMPA’s del municipi per tractar el problema del pagament del transport escolar dels alumnes d’Empuriabrava, que “si l’equip anterior hagués fet bé la feina el 1996 ara no ens trobaríem en aquest problema”.

Mare meva!!! D’això a casa meva se’n diu tenir barra.

Senyor meu, que jo sàpiga durant tots aquests anys aquestes famílies no han hagut de pagar ni un cèntim per al transport escolar. Nosaltres no vam tenir mai aquest problema perquè el vam afrontar amb temps, ens vam moure i el vam solucionar. En canvi vostès, tot i sabent-ho fa mesos, només s‘han limitat a donar un trist fulletó als alumnes, el primer dia d’escola, informant als pares que a partir del primer d’octubre haurien de pagar un euro diari per al transport i a esperar a veure què passa. Com que el que ha passat ha estat que els pares no hi han estat d’acord, lògicament, i han protestat de forma enèrgica, tot just ara, després de constatar que les mobilitzacions dels pares serien importants, s’han dignat a reunir les AMPA’s, a informar-les de la situació i a presentar un contenciós per a veure si els jutjats resolen el tema.

Senyors!!! Qui és que no ha fet els deures???

A veure si ens acostumem, Sr. Güell, a assumir els propis errors i a no carregar les culpes en d’altres que és evident que no hi tenen res a veure.

Seguir Llegint...


Deu mesures per fer front a la crisi econòmica actual

Abans d’ahir, vàrem presentar una moció, per a debatre en el pròxim Ple Municipal, que proposa l’adopció de deu mesures per a fer front a l’actual crisi econòmica. No les esmentaré totes per no allargar-me.

D’aquestes destacaré la que fa referència a la demanda de congelació de tots els tributs, taxes i preus públics que s’aprovaran per a l’any que bé. És una proposta raonable i coherent tenint en compte que l’any passat ens van apujar l’I.B.I. un 20%, la taxa de recollida d’escombraries un 16% i la de clavegueram un 64%. A més en la conjuntura actual és una mesura que pot ajudar, i molt, a tots els veïns del municipi.

A més, també hem proposat incloure en les ordenances fiscals de l’any 2009 una sèrie de mesures d’exempcions i bonificacions als principals impostos i taxes per aquells col·lectius més afectats per la recessió econòmica i que hi hagi més facilitats de fraccionament en el pagament de rebuts.

Altres mesures que proposem són que l’Ajuntament de Castelló pagui 100 € a cada alumne empadronat al municipi, com a ajut per a l’adquisició de llibres escolars per al present curs acadèmic, i que per a potenciar els serveis relacionats amb l’accés a l’habitatge iniciï alguna promoció d’habitatges de protecció oficial durant l’any 2009.

En la moció demanem igualment que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries congeli les despeses relatives a càrrecs electes, grups municipals i personal de confiança (sous, dietes d’assistència a òrgans municipals, retribucions als grups municipals, etc.) i que es redueixi la despesa de les partides de publicitat i propaganda, atencions protocol·làries i festes, que permeti alliberar recursos ordinaris per aplicar-los en mesures socials i de suport a l’ocupació.

Aquestes mesures han de servir per a fer més lleuger el mal tràngol que estan passant moltes famílies del municipi davant la situació econòmica actual.

Espero que en el Ple aquesta moció rebi el suport de tot el consistori. En aquestes circumstàncies hem de fer un esforç tots plegats per a ajudar a aquells que més ho necessiten.

Esperem-ho!!!

Seguir Llegint...


diumenge, 5 d’octubre de 2008

Terra de Trobadors 2008

Ja fa uns dies vam assistir al XVIIIè Festival Terra de Trobadors. Què us puc dir d'aquesta edició? Doncs que ha estat un altre desastre d'organització, de previsió i de planificació.

Enguany hi ha hagut força mancances denunciades per diversos membres de les entitats participants. Els espectacles de carrer ha estat minsos i poc itinerants. Han mancat elements de logística en el muntatge del Sopar Medieval, del Mercat, del Torneig... Aquestes queixes han estat manifestades en la darrera Coordinadora del Festival. Sembla ser que els representants del govern del nostre Ajuntament responien amb sornegueria davant d'aquestes queixes. Això no pot ser!!! les entitats són i han estat l'ànima d'aquest Festival. Si el Terra de Trobadors és diferent, ho és per la gran participació de les entitats i dels veïns. Espero que reflexionin i es decideixin a prendre mesures per corregir els seus errors i no repetir-los en l'edició de l'any que ve.

No s'entén com no han aprofitat el pont de la Diada per a fer una programació més extensa de quatre dies. Sé de gent que va marxar emprenyada el dijous i el divendres perquè no hi havia res programat. Ens serà difícil recuperar-los després d'aquesta frustració.

I què hem de dir de la moneda del Mercat Medieval? Sembla ser que l'Ajuntament se l'ha quedat pagant 6.000€ a l'entitat que l'organitza, "El Bruel". Felicitats al Bruel pel negoci que han fet! Però penso que no es pot permetre que després d'això anessin per les parades dient que aquest any ja es podia cobrar amb Euros.

No pot ser!!!

Seguir Llegint...


Hola a Tots i a Totes!!!

Avui m'he decidit, m'incorporo, amb modèstia i després de reflexionar-ho molt, a la Blogosfera Internauta. Bé, des d'aquí espero poder-vos mostrar la meva imatge més íntima i personal, a través de reflexions, opinions, crítiques... o amb simples comentaris, sobre tot allò que s'esdevé al meu voltant. Procuraré ser el màxim d'objectiu, però heu de pensar que en aquest espai expressaré, amb tota llibertat, el meu punt de vista.

No em centraré només en qüestions relacionades amb la meva activitat pública, sinó que procuraré pronunciar-me sobre tot allò que en mi desperta algun tipus d'interès o inquietud.

Ens anirem veien... Una abraçada!!

Seguir Llegint...